Hotline: 0936 435 888
Mũi khoan từ TCT FET110 Series

Mũi khoan từ TCT FET110 Series

  • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ

Mã đặt hàng

Độ cắt x độ sâu

Mã đặt hàng

Độ cắt x độ sâu

FET11019

19x110mm

FET11061

61x110mm

FET11020

20x110mm

FET11062

62x110mm

FET11021

21x110mm

FET11063

63x110mm

FET11022

22x110mm

FET11064

64x110mm

FET11023

23x110mm

FET11065

65x110mm

FET11024

24x110mm

FET11066

66x110mm

FET11025

25x110mm

FET11067

67x110mm

FET11026

26x110mm

FET11068

68x110mm

FET11027

27x110mm

FET11069

69x110mm

FET11028

28x110mm

FET11070

70x110mm

FET11029

29x110mm

FET11071

71x110mm

FET11030

30x110mm

FET11072

72x110mm

FET11031

31x110mm

FET11073

73x110mm

FET11032

32x110mm

FET11074

74x110mm

FET11033

33x110mm

FET11075

75x110mm

FET11034

34x110mm

FET11076

76x110mm

FET11035

35x110mm

FET11077

77x110mm

FET11036

36x110mm

FET11078

78x110mm

FET11037

37x110mm

FET11079

79x110mm

FET11038

38x110mm

FET11080

80x110mm

FET11039

39x110mm

FET11081

81x110mm

FET11040

40x110mm

FET11082

82x110mm

FET11041

41x110mm

FET11083

83x110mm

FET11042

42x110mm

FET11084

84x110mm

FET11043

43x110mm

FET11085

85x110mm

FET11044

44x110mm

FET11086

86x110mm

FET11045

45x110mm

FET11087

87x110mm

FET11046

46x110mm

FET11088

88x110mm

FET11047

47x110mm

FET11089

89x110mm

FET11048

48x110mm

FET11090

90x110mm

FET11049

49x110mm

FET11091

91x110mm

FET11055

55x110mm

FET11092

92x110mm

FET11051

51x110mm

FET11093

93x110mm

FET11052

52x110mm

FET11094

94x110mm

FET11053

53x110mm

FET11095

95x110mm

FET11054

54x110mm

FET11096

96x110mm

FET11050

50x110mm

FET11097

97x110mm

FET11056

56x110mm

FET11098

98x110mm

FET11057

57x110mm

FET11099

99x110mm

FET11058

58x110mm

FET110100

100x110 mm

FET11059

59x110mm

FET110110

110x110 mm

FET11060

60x110mm

FET110120

110x120 mm

LOGO THƯƠNG HIỆU

0936 435 888
Liên hệ qua Zalo