Hotline: 0936 435 888
Mũi khoan từ TCT FE50 Series

Mũi khoan từ TCT FE50 Series

  • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ

Mã đặt hàng

Độ cắt x độ sâu

Mã đặt hàng

Độ cắt x độ sâu

FET5012

12x50mm

FET5061

61x50mm

FET5013

13x50mm

FET5062

62x50mm

FET5014

14x50mm

FET5063

63x50mm

FET5015

15x50mm

FET5064

64x50mm

FET5016

16x50mm

FET5065

65x50mm

FET5017

17x50mm

FET5066

66x50mm

FET5018

18x50mm

FET5067

67x50mm

FET5019

19x50mm

FET5068

68x50mm

FET5020

20x50mm

FET5069

69x50mm

FET5021

21x50mm

FET5070

70x50mm

FET5022

22x50mm

FET5071

71x50mm

FET5023

23x50mm

FET5072

72x50mm

FET5024

24x50mm

FET5073

73x50mm

FET5025

25x50mm

FET5074

74x50mm

FET5026

26x50mm

FET5075

75x50mm

FET5027

27x50mm

FET5076

76x50mm

FET5028

28x50mm

FET5077

77x50mm

FET5029

29x50mm

FET5078

78x50mm

FET5030

30x50mm

FET5079

79x50mm

FET5031

31x50mm

FET5080

80x50mm

FET5032

32x50mm

FET5081

81x50mm

FET5033

33x50mm

FET5082

82x50mm

FET5034

34x50mm

FET5083

83x50mm

FET5035

35x50mm

FET5084

84x50mm

FET5036

36x50mm

FET5085

85x50mm

FET5037

37x50mm

FET5086

86x50mm

FET5038

38x50mm

FET5087

87x50mm

FET5039

39x50mm

FET5088

88x50mm

FET5040

40x50mm

FET5089

89x50mm

FET5041

41x50mm

FET5090

90x50mm

FET5042

42x50mm

FET5091

91x50mm

FET5043

43x50mm

FET5092

92x50mm

FET5044

44x50mm

FET5093

93x50mm

FET5045

45x50mm

FET5094

94x50mm

FET5046

46x50mm

FET5095

95x50mm

FET5047

47x50mm

FET5096

96x50mm

FET5048

48x50mm

FET5097

97x50mm

FET5049

49x50mm

FET5098

98x50mm

FET5050

50x50mm

FET5099

99x50mm

FET5051

51x50mm

FET50100

100x50mm

FET5052

52x50mm

FET50105

105x50mm

FET5053

53x50mm

FET50110

110x50mm

FET5054

54x50mm

FET50115

115x50mm

FET5055

50x50mm

FET50120

120x50mm

FET5056

56x50mm

FET50125

125x50mm

FET5057

57x50mm

FET50130

130x50mm

FET5058

58x50mm

FET50140

140x50mm

FET5059

59x50mm

FET50150

150x50mm

FET5060

60x50mm

 

LOGO THƯƠNG HIỆU

0936 435 888
Liên hệ qua Zalo