Hotline: 0936 435 888
Mũi khoan từ TCT FE35 Series

Mũi khoan từ TCT FE35 Series

  • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ

Mã đặt hàng

Độ cắt x độ sâu

Mã đặt hàng

Độ cắt x độ sâu

FET3512

12x35mm

FET3561

61x35mm

FET3513

13x35mm

FET3562

62x35mm

FET3514

14x35mm

FET3563

63x35mm

FET3515

15x35mm

FET3564

64x35mm

FET3516

16x35mm

FET3565

65x35mm

FET3517

17x35mm

FET3566

66x35mm

FET3518

18x35mm

FET3567

67x35mm

FET3519

19x35mm

FET3568

68x35mm

FET3520

20x35mm

FET3569

69x35mm

FET3521

21x35mm

FET3570

70x35mm

FET3522

22x35mm

FET3571

71x35mm

FET3523

23x35mm

FET3572

72x35mm

FET3524

24x35mm

FET3573

73x35mm

FET3525

25x35mm

FET3574

74x35mm

FET3526

26x35mm

FET3575

75x35mm

FET3527

27x35mm

FET3576

76x35mm

FET3528

28x35mm

FET3577

77x35mm

FET3529

29x35mm

FET3578

78x35mm

FET3530

30x35mm

FET3579

79x35mm

FET3531

31x35mm

FET3580

80x35mm

FET3532

32x35mm

FET3581

81x35mm

FET3533

33x35mm

FET3582

82x35mm

FET3534

34x35mm

FET3583

83x35mm

FET3535

35x35mm

FET3584

84x35mm

FET3536

36x35mm

FET3585

85x35mm

FET3537

37x35mm

FET3586

86x35mm

FET3538

38x35mm

FET3587

87x35mm

FET3539

39x35mm

FET3588

88x35mm

FET3540

40x35mm

FET3589

89x35mm

FET3541

41x35mm

FET3590

90x35mm

FET3542

42x35mm

FET3591

91x35mm

FET3543

43x35mm

FET3592

92x35mm

FET3544

44x35mm

FET3593

93x35mm

FET3545

45x35mm

FET3594

94x35mm

FET3546

46x35mm

FET3595

95x35mm

FET3547

47x35mm

FET3596

96x35mm

FET3548

48x35mm

FET3597

97x35mm

FET3549

49x35mm

FET3598

98x35mm

FET3500

50x35mm

FET3599

99x35mm

FET3551

51x35mm

FET35100

100x35mm

FET3552

52x35mm

FET35105

105x35mm

FET3553

53x35mm

FET35110

110x35mm

FET3554

54x35mm

FET35115

115x35mm

FET3555

55x35mm

FET35120

120x35mm

FET3556

56x35mm

FET35125

125x35mm

FET3557

57x35mm

FET35130

130x35mm

FET3558

58x35mm

FET35140

140x35mm

FET3559

59x35mm

FET35150

150x35mm

FET3560

60x35mm

 

LOGO THƯƠNG HIỆU

0936 435 888
Liên hệ qua Zalo