Hotline: 0936 435 888
Máy uốn ống HBM-75

Máy uốn ống HBM-75

  • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ

 Máy uốn ống

Model

HBM-40M (HBM-45M)
HBM-40 (HBM-45)
HBM-40NC (HBM-45NC)

HBM-75 (HBM-82)
HBM-75NC (HBM-82NC)

 

Metric (mm)

Imperial (inch)

Metric (mm)

Imperial (inch)

Lc un xy lanh

40 Tons

45 Short Tons

75 Tons

82 Short Tons

Hành trình xy lanh

250mm

10"

350mm

13-3/4"

Tc độ un ng

9.6mm/sec

0.38"/sec

8.9mm/sec

0.35"/sec

Tc độ kh hi

14.5mm/sec

0.57"/sec

9.9mm/sec

0.93"/sec

Lp l

ø83mm x 1
ø58mm x 3

ø3-1/4" x 1
ø2-9/32" x 3

ø118mm x 1
ø83mm x 3

ø4-5/8" x 1
ø3-1/4" x 3

Chiu cao khuôn un

200mm

8"

300mm

12"

Kh năng un
(B
gá V c định)

200mm x 12mm

8" x 1/2"

300mm x 12mm

12" x 1/2"

NC (HBM-NC models only)

1016mm

40"

1016mm

40"

LOGO THƯƠNG HIỆU

0936 435 888
Liên hệ qua Zalo