Hotline: 0936 435 888
Máy mài dao thông dụng U2-R

Máy mài dao thông dụng U2-R

  • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ

Đặc tính

Đối với mài HSS và dao cắt hợp  cũng như môi một hoặc nhiều máy cắt môi của các hình dạng khác nhau như máy cắt radiused hoặc góc côn tiêu cực của máy cắt. Người đứng đầu chỉ số phổ quát được cung cấp tại 24 vị trí để cho bất kỳ thiên thần hay hình dạng đặc biệt có thể thu được, miễn phí 3600 hoặc 100 xoay được cho phép để nghiền End Twist khoan. Mills. Công cụ tiện, chỉ thay thế các tập tin đính kèm cho người đứng đầu chỉ số mà không cần bất kỳ thiết lập phức tạp.

 

ORDER NO.

http://www.vertex-tw.com.tw/images/_eng/inquiry_table04.jpg

CODE NO.

U2-E

http://www.vertex-tw.com.tw/images/_eng/inquiry_table04.jpg

1022-010

U2-T

http://www.vertex-tw.com.tw/images/_eng/inquiry_table04.jpg

1022-011

U2-L

http://www.vertex-tw.com.tw/images/_eng/inquiry_table04.jpg

1022-012

U2-D #100

http://www.vertex-tw.com.tw/images/_eng/inquiry_table04.jpg

1022-013

U2-B BELT

http://www.vertex-tw.com.tw/images/_eng/inquiry_table04.jpg

1022-014

U2-C CABINET

http://www.vertex-tw.com.tw/images/_eng/inquiry_table04.jpg

1022-015

U2-G WHEEL

http://www.vertex-tw.com.tw/images/_eng/inquiry_table04.jpg

1022-016

U2-R #200

http://www.vertex-tw.com.tw/images/_eng/inquiry_table04.jpg

1022-017

U2-R-1 #400

http://www.vertex-tw.com.tw/images/_eng/inquiry_table04.jpg

1022-017-1

 

LOGO THƯƠNG HIỆU

0936 435 888
Liên hệ qua Zalo