Hotline: 0913 371 946
Mũi khoan từ TCT FET75 Series

Mũi khoan từ TCT FET75 Series

  • Tình trạng: Còn hàng
Liên hệ

Mã đặt hàng

Độ cắt x độ sâu

Mã đặt hàng

Độ cắt x độ sâu

FET7518

18x75mm

FET7551

51x75mm

FET7519

19x75mm

FET7552

52x75mm

FET7520

20x75mm

FET7553

53x75mm

FET7521

21x75mm

FET7554

54x75mm

FET7522

22x75mm

FET7550

55x75mm

FET7523

23x75mm

FET7556

56x75mm

FET7524

24x75mm

FET7557

57x75mm

FET7525

25x75mm

FET7558

58x75mm

FET7526

26x75mm

FET7559

59x75mm

FET7527

27x75mm

FET7560

60x75mm

FET7528

28x75mm

FET7565

65x75mm

FET7529

29x75mm

FET7570

70x75mm

FET7530

30x75mm

FET7575

75x75mm

FET7531

31x75mm

FET7580

80x75mm

FET7532

32x75mm

FET7585

85x75mm

FET7533

33x75mm

FET7590

90x75mm

FET7534

34x75mm

FET7595

95x75mm

FET7535

35x75mm

FET75100

100x75mm

FET7536

36x75mm

FET75105

105x75mm

FET7537

37x75mm

FET75110

110x75mm

FET7538

38x75mm

FET75115

115x75mm

FET7539

39x75mm

FET75120

120x75mm

FET7540

40x75mm

FET7575

75x75mm

FET7541

41x75mm

FET7580

80x75mm

FET7542

42x75mm

FET7585

85x75mm

FET7543

43x75mm

FET7590

90x75mm

FET7544

44x75mm

FET7595

95x75mm

FET7545

45x75mm

FET75100

100x75mm

FET7546

46x75mm

FET75105

105x75mm

FET7547

47x75mm

FET75110

110x75mm

FET7548

48x75mm

FET75115

115x75mm

FET7549

49x75mm

FET75120

120x75mm

FET7555

50x75mm

 

 

 

LOGO THƯƠNG HIỆU